Chương trình tham quan

Tham quan tiêu chuẩn có thuyết minh

Tham quan tiêu chuẩn có thuyết minh

Tạo hình gốm trên bàn xoay Tại đây, du khách được tìm hiểu thực tế các sản phẩm gốm nổi tiếng của là ...

120 phút

Liên hệ ₫ 140000 ₫

ĐẶT TOUR
Tham quan tiêu chuẩn không thuyết minh

Tham quan tiêu chuẩn không thuyết minh

Tạo hình gốm trên bàn xoay Tại đây, du khách được tìm hiểu thực tế các sản phẩm gốm nổi tiếng của là ...

120 phút

Liên hệ ₫

ĐẶT TOUR
Tham quan Khu nhà Rường Cổ Việt (có thuyết minh)

Tham quan Khu nhà Rường Cổ Việt (có thuyết minh)

- Khu nhà rường cổ Việt tập hợp kiến trúc của 04 ngôi nhà cổ có niên đại từ 120 năm đến 290 năm. Các ...

30 phút

Liên hệ ₫

ĐẶT TOUR
Tham quan Nhà trưng bày – BST “Con đường gốm sứ trên biển”- có thuyết minh

Tham quan Nhà trưng bày – BST “Con đường gốm sứ trên biển”- có thuyết minh

Tại Nhà trưng bày di sản văn hóa vật thể thuộc điểm du lịch Thành cổ Quảng Ngãi, du khách sẽ được kh ...

60 phút

Liên hệ ₫

ĐẶT TOUR
Tham quan Nhà trưng bày – BST “Con đường gốm sứ trên biển”- không thuyết minh

Tham quan Nhà trưng bày – BST “Con đường gốm sứ trên biển”- không thuyết minh

Tạo hình gốm trên bàn xoay Tại đây, du khách được tìm hiểu thực tế các sản phẩm gốm nổi tiếng của là ...

60 phút

Liên hệ ₫

ĐẶT TOUR
MENU