Chính sách dành cho đối tác Kinh Doanh. Dưới đây là một số thông tin về chính sách dành cho đối tác kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và nhập khẩu hàng hóa.

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG ĐỐI TÁC:

 • Sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng Đối tác, chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Đối tác.
 • Quan tâm, hỗ trợ Đối tác cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Đối tác và công ty.
 • Bảo vệ khách hàng cho Đối tác .
 • Cùng đối tác mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của Đối tác.
 • Mang tới khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN – ĐỐI TÁC

 • Có nền tảng tài chính ổn định hoặc chứng minh được năng lực tài chính phù hợp
 • Có kiến thức, kinh nghiệm nền tảng căn bản trong lĩnh vực hợp tác
 • Có đủ nguồn nhân lực phù hợp với mô hình kinh doanh
 • Phải tự chủ được trong việc kinh doanh.
 • Đảm bảo chăm sóc tốt được khách hàng. Không làm mất uy tín của thương hiệu chung.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN / ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

STT HÌNH THỨC HỢP TÁC CK BÁN HÀNG THAM KHẢO (%)
1 Giới thiệu khách hàng 6 - 8%
2 Đối tác tự triển khai cho khách hàng 8 - 10%
3 Khách hàng chúng tôi uỷ thác cho đối tác 5%

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN – HỢP ĐỒNG

Hợp đồng:

 • Đối tác có thể ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng và ký thêm 1 hợp đồng với công ty chúng tôi.
 • Đối tác có thể ủy quyền cho chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng.
 • Hình thức thanh toán: Thanh toán 100% tiền hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi hoàn thành hợp đồng

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

 • Được hỗ trợ những vấn đề liên quan đến công việc với tinh thần chung, các bên cùng có lợi.
 • Quý đối tác được thông báo các thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm/dịch vụ, chính sách, các chương trình khuyến mãi.
 • Được chúng tôi hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu.
MENU