- Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.

- Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.

*Đối tượng ưu tiên bao gồm: Trẻ em 3-6 tuổi, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật; Miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi

MENU